Åter Start

 

 

 

 

 

 

 

 

vaderVädret  i Boden

walk

Promenera Mera!

Samlimg

Kvarnängen

måndagar kl.10.00

 


        


 

 

 

 

 

 

Motioner till kongressen 2020

SKPF har sin kongress i juni.

Avdelningen har skrivit fem motioner.

Namnbyte

Vi anser att SKPF:
Svenska KommunalPensionärernas förbund behöver ett nytt namn, för att nya pensionärer inte
ska tro att man måste ha varit medlem i fack- förbundet Kommunal eller arbetat i kommun eller region för att kunna bli medlem.
Ett namnbyte är komplicerat, bl a berörs förbundets stadgar. Vi har därför föreslagit kongressen att frågan om namnbyte ska utredas och att förslag
till namnändring samt nödvändiga stadge- ändringar presenteras vid kongressen 2023.


Utveckling av demensvården

Vi yrkar att SKPF ska driva frågan om utveckling av demensvården i hela riket. För närvarande är demensvården ojämlik i landet.


Det digitala utanförskapet

Vi yrkar att SKPF ska driva frågan om ett nationellt IT-lyft liknande det kunskapslyft som genomfördes under
1990-talet. Det digitala utanförskapet är stort. Ca 500 000 pensionärer använder inte internet.


Prostatascreening

Vi yrkar att SKPF ska driva frågan om att prostatascreening ska erbjudas alla män över 50 år. Varje år diagnosticeras
omkring 10 000 män med prostatacancer och omkring 2400 avlider årligen då cancern upptäckts för sent.


Medlemskap via nätet

Vi yrkar att den som anmäler sig som medlem i SKPF via nätet ska välja avdelning, inte bara ort.

I dagens läge hamnar alla i Boden i avdelning 40, vilket krånglar till det när avsikten var att hamna i avdelning 220.

Återstår att se vilka beslut som fattas på kongressen!