SKPF Pensionärerna avd 220
Buss till Robotbasen Vidsel
27 juni

Avresa Stora COOP 09.00
Guidning Robotbasen inkl lunch
samt besök Storforsen
Anmälan senast 21/6 till
Eila 070-390 36 18
Pris 250 kr betalas in på
plusgiro 48 21 17-9

Välkommen!