Start

Styrelseinfo

Organisation

Verksamhetsplan

Studiecirklar

Resor

Bli medlem

Gästbok

SPRF:kören

Café 20

Närradion

Protokoll

Försäkring

Historik

Bilder

Stadgar

Länkmagasin

 

 

 

 

 

vaderVädret  i Boden

walk

Promenera Mera!

Samlimg

Kvarnängen

måndagar kl.10.00

 


        


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Poesi

STUDIECIRKEL POESI

Ta del av poesi från förr och nu.
Lär känna poeten. Delge dina poetiska tankar.
Skriv egen poesi.
Första sammankomst hösten 2016 är måndagen den 19
september kl.10:00-12:00
För mer information kontakta Eberth Gustafson 070-327 79 70
Studiecirkeln handlar om att få ta del av utgivna poetiska verk, få information om poeten samt i viss mån försöka analysera det poetiska innehållet. Den handlar också om att få tillfälle att framföra sina egna dikter eller verser. Sist men inte minst handlar det om att bli inspirerad till att skriva egna verser med rimmad eller orimmade rader.
Vad är skillnaden mellan prosa och poesi?
Ja, om man t.ex. skriver "Jag stiger upp klockan åtta och tvättar mig och dricker kaffe” så är det prosa. Men skriver man
"Klockan åtta stiger jag opp, tvättar min kropp och dricker kaffe med dopp” då är det poesi."

Eberth Gustafson dikter:

Evigheten Nyårsnatt Minnen av mor
Lördag vecka 11 Lyckans dörr Brytningstid
Stjärnljus Vårens bleka mörker