Åter Start

 

 

 

 

 

 

 

Promenera Mera!

Samlimg

Kvarnängen

måndagar kl.10.00

 


        


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmöte

Sedvanliga årsmötesförhandlingar

Plats: Samlingssalen Å- center

Tid: 9/2 Kl 14.00.

Vid årsmötet ska styrelsens verksamhetsberättelse, revisorernas berättelse samt fråga om ansvarsfrihet behandlas.

Val till olika uppdrag, samt val av 2 revisorer och ersättare för dessa ska förrättas.

Motioner ska vara inlämnade till avdelningen senast 13 januari.
Årsmöteshandlingar finns tillgängliga på lokalen från den 2/2 samt under årsmötet.

Alla medlemmar hälsas välkomna!