Start

Styrelseinfo

Organisation

Verksamhetsplan

Studiecirklar

Resor

Bli medlem

Gästbok

SPRF:kören

Café 20

Närradion

Protokoll

Försäkring

Historik

Bilder

Stadgar

Länkmagasin

 

 

 

 

 

vaderVädret  i Boden

walk

Promenera Mera!

Samlimg

Kvarnängen

måndagar kl.10.00

 


        


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Besöksverksamhetens inriktning

Syftet med besöksverksamhet är att bryta ensamheten i samhället och finnas till som en lyssnande och stödjande medmänniska.

 Besökaren i hem och äldreboende är främst en samtalspartner
 men kan även vara ett socialt sällskap utanför hemmet.

Ledarna för besöksverksamheten:
Siv Nilsson, Anita Sjömark Nordberg och Vega JohanssonI samverkan med Röda Korset, Svenska kyrkan/Överluleå församlig och Bodens kommun bedriver SPRF besöksverksamhet för Bodens Pensionärer.
Verksamheten utförs av frivilliga och är uppskattad av de som får besök.
Den sätter en guldkant på tillvaron.
Hör av Dig om Du önskar få besök, en pratstund, en gemensam promenad eller annan aktivitet som Du och besökaren kommer överens om!
Vi är idag ca 40-50 Besökare” och vi behöver flera som hjälper till.
Du som känner att Du har en stund över och skulle kunna bli ”Besökare”, hör av Dig till Röda Korset.
Du erbjuds en dags utbildning i frivilligt socialt arbete.
Kontaktpersoner finns på Röda Korset, Drottninggatan 15.
Telefontiden är måndagar och torsdagar 10.00—11.00.
Telefon 0921-14470.
E- post: boden.besoksverksamheten08@gmail.com

Välkommen!

BESÖKSVERKSAMHETEN – TILLSAMMANS ÄR VI INTE ENSAMMA
Besöksverksamheten är bra både för den som tar emot besök och för besökaren.
Det vittnar Ingrid och Solveig om. Ingrid som tar emot besök av Solveig
kände redan från början samhörighet med Solveig och uppskattar
mycket den kontakt de har. Att ha kontakt med Solveig gör att Ingrid känner
sig mindre ensam och isolerad. Det hela började med att hon hade kontakt
med en granne, som råkade vara Anita, en av frivilligledarna inom Besöksverksamheten. Anita sammanförde de båda och det har varit till stor glädje. Det är Ingrid som bestämmer när och hur de ska träffas och de har alltid
mycket att prata om och nära till skratt. Solveig bekräftar; hon går alltid
från Ingrid med ett leende på läpparna och hon ser fram emot nästa
möte dem emellan. De träffas hemma hos Ingrid, fikar, pratar, skrattar. Solveig
”småfixar” ibland; vattnar en blomma eller torkar av en bordsyta när
de druckit sitt kaffe. Solveig känner bekräftelse från Ingrid – att hon uppskattar
deras samvaro lika mycket som Solveig själv gör.
De har alltid mycket att prata om eftersom de genom livet har ägnat sig åt
samma eller liknande aktiviteter. Kort sagt – det är mycket roligt att ha kontakt
med Ingrid!
Besöksverksamheten bedriver avdelning 220 tillsammans med Röda Korset
och Svenska kyrkan med stöd av Bodens kommun. Målet är att det ska vara
positivt både för den som tar emot besök och den besökande och det syftar
till att motverka isolering, bryta ensamhet och ge en liten guldkant på tillvaron,
utan att ersätta hemtjänst eller annan omsorg som samhället står för. Vill
du liksom Ingrid ta emot besök? Kontakta i så fall en av frivilligledarna som
finns tillgängliga på telefon 0921-144 70 måndagar och torsdagar kl 10 – 11.
Du kan också ringa för någon annans räkning – en släkting eller någon annan
du känner som har det lite ensamt.
Det som därefter händer är att en av frivilligledarna (Anita, Siv, Vega eller
Ingegerd) besöker den som kan bli besöksmottagare. Vem är personen? Vad
har hen för intressen? Vilken person skulle vara lämplig som besökare? Frivilligledaren försöker para ihop besöksmottagare/ besökare med ambitionen att få till ett ”par” som har gemensamma intressen eller annat i bakgrunder som
förenar. Det behövs fler besökare, både män och kvinnor. I dagens läge är det
omkring 40 personer som är engagerade och ger varandra en extra mening i tillvaron. Det kanske känns lite ovant att börja besöka en människa man inte träffat tidigare. Som hjälp på traven får nya besökare vara med på en introduktionsdag då frivilligledarna informerar om frivilligt socialt arbete och värdet av ”det goda mötet” och den värdegrund verksamheten vilar på.
Det handlar om att besökaren ska finnas som en lyssnande och stödjande medmänniska och samtalspartner. Och inte minst viktigt, besökaren avlägger ett livslångt tysthetslöfte. Enligt forskning så finns det ca 600 pensionärer i Bodens kommunSom lever i ensamhet  hjälp till att bryta den ensamheten

Anmäl dig till som besökare

Du får utbildning

Här kommer bilder från resan som de som jobbar med besöksverksamheten gjorde den 1 juni 2016