Busskort för pensinärer

Fr o m 2020-07-01 kan pensionärer köpa årskort på lokalbussen.
Kortet gäller kl 10.00 - 14.00 samt efter kl 17.00.