JULFEST

med underhållning
Torsdag 2/12 kl 14.00 Å-center.
Pris: 180 kr/person
Betalas in på plusgiro 48 21 17-9 i samband med anmälan senast 25/11  till

Rose-Marie  073-0403530

OBS!
Begränsat antal platser

Vi förutsätter att alla är covid- vaccinerade

Välkomna!
/ Styrelsen