Åter Start

 

 

 

 

 

 

vaderVädret  i Boden

Nu är vi: 1263  

medlemmar

i Boden! 

walk

Promenera Mera!

Samlimg

Kvarnängen

måndagar kl.10.00

 


        


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den 30 mars hade SKPF, Svenska kommunalpensionärernas förbund, avdelning 220 Boden årsmöte med drygt 100 medlemmar.

Leif Nordström var ordförande för mötet.

Efter parentation och sedvanliga årsmöteshandlingar avtackades Lisa Forslund och Mona Ahlström för mångåriga insatser i föreningen. Årsmötet beslutade även att skicka 5 000 kr till UNHCR, FN:s fond till stöd för Ukrainas flyktinghjälp.

Vi mötet omvaldes Per-Ulf Sandström till ordförande för avdelning 220.

Mötet avslutades med smörgås och en god kaka.