Start

Styrelseinfo

Organisation

Verksamhetsplan

Studiecirklar

Resor

Bli medlem

Gästbok

SPRF:kören

Café 20

Närradion

Protokoll

Försäkring

Historik

Bilder

Stadgar

Länkmagasin

 

vaderVädret  i Boden

walk

Promenera Mera!

Samlimg

Kvarnängen

måndagar kl.10.00

 


        
Säsongsinfluensan hösten 2015
(Ref.NLL)

Den 5 november går startskottet för årets vaccinationskampanj mot säsongsinfluensan som oftast slår till i januari-februari. Alla medborgare som är 65 år eller äldre erbjuds gratis vaccinering. Skälet är att nästan alla som dör av influensa är pensionärer. Också för personer som tillhör andra medicinska riskgrupper är vaccineringen gratis.

Norrbottningar över 65 år är mycket sämre på att vaccinera sig mot influensa än äldre i övriga landet.

– Det betyder att cirka 20 ålderspensionärer dör varje år i onödan i sviterna av influensan. Och många fler får allvarliga följdsjukdomar som leder till sämre livskvalitet, säger Anders Österlund, smittskyddsläkare i landstinget.

Den återkommande säsongsinfluensan slår olika hårt olika år. Den som vill skydda sig mot säsongsinfluensa måste vaccinera sig på nytt varje år. Vaccinering ger efter ett par veckor ett 70-procentigt skydd i två månader, därefter avtar skyddet .

– Om man får influensa fastän man vaccinerat sig, så blir den i alla fall lindrigare, säger smittskyddsläkaren Anders Österlund.

Riskgrupper

Influensavaccinet rekommenderas i första hand till dem som av medicinska orsaker kan drabbas extra svårt. Därför rekommenderas alla personer som tillhör någon av följande riskgrupper att vaccinera sig:

personer över 65 år, oavsett hälsotillstånd
gravida kvinnor i andra och tredje trimestern
samt personer med följande tillstånd:
- kronisk hjärt- och/eller lungsjukdom
- instabil diabetes mellitus
- nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling
- kronisk lever- eller njursvikt
- astma (för barn- och ungdom gäller svår astma (grad 4) med funktionsnedsättning)
- neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen
- barn med flerfunktionshinder
- extrem fetma (BMI >40)

Kontaktperson

Namn: Anders Österlund
Titel: Smittskyddsläkare
Telefonnummer: 0920-28 36 16