m Medemsavgift 2019 m

Medlemsavgiften fastställd till 145 kronor.

Nya medlemmar kan betala in medlemsavgiften här !
OBS! Anmäl under "övrigt" i formuläret att Du vill tillhöra avdelning 220 i Boden! OBS

Du kan som ny medlem också ringa eller mejla Mona Ahlström 0921-52 773 eller maila mona.ahlstrom@home.se.

Gamla medlemmar får som tidigare ett inbetalningskort.

Du får både ta del av de sociala aktiviteter som lokalavdelningen på orten ordnar och få möjlighet att teckna de fördelaktiga försäkringar som SKPF/SPRF-medlemmar har tillgång till via Folksam.
Du kan därutöver nyttja de många förmåner som ingår i förmånskortet Smart Senior, som medföljer kostnadsfritt i SKPF-medlemskapet.

SKPF/SPRF är också en intresseorganisation och driver pensionärsfrågorna i många kommunala pensionärsråd och medverkar på riksplanet i flera olika nationella forum, bland annat regeringens pensionärskommitté och Socialstyrelsens äldreråd.

När du anmäler dig som medlem blir du automatisk inskriven i den lokala SKPF/SPRF-avdelningen. Via särskilda lokala utskick, som varierar beroende på avdelning, bjuds du in till olika aktiviteter - bland dessa återfinns alltifrån resor och studiecirklar till julluncher.

När du anmäler dig som medlem får du dessa uppgifter per post tillsammans med ditt medlemskort.

Medlemmar i SKPF/SPRF får också vår medlemstidning Här&Nu (6 ggr/år) som har månadsmagasinets form och innehåll.

ch som sagt: En trivsam samvaro och gemenskap.

VÄLKOMMEN!