Start

SKPF

Styrelseinfo

Organisation

Verksamhetsplan

Studiecirklar

Resor

Bli medlem

Gästbok

SPRF:kören

Närradion

Protokoll

Försäkring

Historik

Bilder

Stadgar

Länkmagasin

 

 

 

 

 

vaderVädret  i Boden

Nu är vi: 1329
medlemmar
i Boden! 

walk

Promenera Mera!

Samlimg

Kvarnängen

måndagar kl.10.00

 


        


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         


Ordföranden har ordet....

Det digitala utanförskapet eller åldersdiskriminering. Det är allt vanligare att myndigheter och företag utgår från att alla har tillgång till dator och/eller smart mobil och kan använda dessa för meddelanden, transaktioner, svara på enkäter, göra bankärenden, fylla i formulär eller beställa biljetter. Samhällsservicen sköts allt mer via internet. Den digitala revolutionen har skapat många nya möjligheter. Men för den som inte behärskar den nya tekniken, skapas nya problemen. De som inte behärskar tekniken får till exempel vänta i evigheter i telefon på att komma fram till myndigheter och företag. I dag trycks inte längre några telefonkataloger. Om man inte betalar räkningar via nätet åker man på att betala extra för varje faktura – betala för att betala. Bankerna har inte längre några kontanter, affärerna kräver betalkort och så vidare. Skatteverket vill att alla ska deklarera via nätet – det är snabbt och enkelt. Ja, enkelt för den som kan. För att klara myndighetskontakter krävs idag i många fall e-legitimation eller bank-id. Samma sak om du vill ha tillgång till din journal via nätet. I en studie gjord av SCB visas att 60 procent av befolkningen som är över 75 år saknar möjlighet till eller kunskap om internetuppkoppling, detta innebär att närmare en halv miljon äldre ingår i den grupp som saknar förmåga och kunskap i att använda digitala tjänster.

Värva NYA medlemmar!

SKPF/SPRF avd 220 i Boden är en stor pensionärsförening med c:a 1300 medlemmar och är den näst största SPRF avdelningen i Sverige.

För att vi i Boden ska förbli en stark förening måste vi värva ett 100- tal nya medlemmar varje år.


DU
Är vår bäste värvare, genom att berätta för en god vän om allt vad SKPF/SPRF avd 220 Boden har att erbjuda av olika arrangemang och gemenskap.

Vi ser positivt på framtiden med

Din aktiva hjälp

med att rekrytera nya medlemmar.

Bli medlem/värva medlem, ring Mona Ahlström 0921-52773 så får du mer information.