gHistorik över SPRF 70 år.g

                         1937 bildades Sveriges första pensionärsföbund.

Dagens "Sveriges Pensionärers Riksförbund", SPRF. Det innebär att SPRF är det äldsta pensionärsförbundet i Sverige med för närvarande 40 000 medlemmar.

Men redan 1917 fanns en förening vars verksamhet var att samla pensionerade officerare till gemenskap, samt stödja änkor och barn till avlidna officerare.

Många trodde därför att SPRF endast är öppet för pensionärer som varit statligt anställda. Men så är icke fallet. Alla pensionärer och deras anhöriga är, oavsett ålder välkomna som medlemmar.

En av de viktigaste frågorna, som SPRF fortfarande arbetar med är värdesäkring av pensionerna.

Avdelning 20 i Boden bildades också 1937 den 22 oktober. Avdelningens första ordförande blev Hjalmar Jonasson. Till sekreterare valdes Gustav Holmqvist.

Gustav Holmqvist är fortfarande den som har rekordet i antal år som ledamot i avdelningens styrelsen, nämligen 17 år.

Drivande krafter i Boden var järnvägstjänstemän. Detta kan utläsas av protokoll och styrelsesammansättningar.

Avdelningens första ledamot i styrelsen blev Jenny Engström 1983<

Vår verksamhet har gett pensionärerna möjlighet till social gemenskap liksom förkovran genom deltagande i olika studiecirklar. Genom ombud i kommunala pensionärsrådet har avdelningen möjlighet att bevaka äldrefrågor.

Under en följd av år har medlemsantalet varit stigande i Boden och är i dag 1200 .

I Norrbotten finns fem avdelningar och Boden är den i särklass största.

Vid samgåendet med SKPF 2016 30/6 var vi i Sverige den andra största avdelningen efter Stockholm.