Organisation 2022

 

 

Ordförande

 

Per-Ulf Sandström
070-574 44 71
Tegnergatan 13
961 33 BODEN
E-post
Visa telefon

 

q

 

Vice ordförande
Vice sekreterare

 

Hans B Nilsson

f

Sekreterare Eva Modig
Kassör Carin Johnsson
Kungsgatan 19 2 tr
961 61 Boden
0921-53715
0768-170053
E-post
i
Reseansvarig Elia Hämeläinen t
Studieorganisatör Ragne Holmström r
Säkerhetsansvarig

Bo Engström

w

 

Ersättare

Inger Lindström

 

Foto saknas

Ersättare Bo Strömbäck e

 

 

   

Ansvarig trivselkommittén
adjungerad

Rose Marie Flodström
Läroverksgatan 13
0921-18629
073-0403530
     

 

Fördelning av uppgifter:

Medlemsregister inom avdelningen, rekryteringsansvarig
Studieorganisatör
Ragne Holmström
Folkhälsoansvarig/kulturcafé

Ragne Holmström ansvarig,Gunilla Larsson,Hans B Nilsson,Gun-Marie Nilsson,Britt Hedberg

Reseansvarig
Eila Hämäläinen
Säkerhetsansvarig
Bo Engström
Lokalbokning
Per-Ulf Sandström
Annonser
Per-Ulf Sandström
Per-Ulf ska ha uppgift till annonser minst 2 veckor innan när det gäller medlemsträffar.
När det gäller mat samt Pub-aftnar 3 veckor innan.
Gäller det resor kommer Eila och Per-Ulf överens om annonsering.
Medlemsmöten/träffar
Programgrupp AU. Alla kan komma med förslag
Gårdsråd föreningslokalen
Aktivisten
Per-Ulf Sandström ansvarig utgivare. Britt Hedberg
Cirklar
Ragne Holmström
Fredagsmys Ragne Holmström
Lotterier Carin Johnsson
Hemsida extern Sören Johansson
Hemsida intern  
KPR Per-Ulf Sandström, Siv Nilsson ordinarie, Ulla Röding, Mona Ahlström ersättare
Besöksverksamheten SKPF/SPRF avd 20 styrelsens representant i styrelsen för besöksverksamheten Per-Ulf Sandström
Adjungerad till styrelsen
Rose-Marie Flodström

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Vi har över 100 funktionärer

Varje år så blir några för gamla för att orka fullt ut och måste ersättas om vi ska skapa en mångfald av aktiviteter
Kom och var med och utveckla vår förening.
Att hjälpa till efter förmåga ger livs kvalité.
TA KONTAKT ELLER BESÖK OSS PÅ EXP MÅNDAGAR KL 13.00-14-00