Start

SKPF

Styrelseinfo

Organisation

Verksamhetsplan

Studiecirklar

Resor

Bli medlem

Gästbok

SPRF:kören

Närradion

Protokoll

Försäkring

Historik

Bilder

Stadgar

Länkmagasin

 

 

 

 

 

 

vaderVädret  i Boden

Nu är vi: 1288 

medlemmar

i Boden! 

walk

Promenera Mera!

Samlimg

Kvarnängen

måndagar kl.10.00

 


        


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

Organisation 2019

 

 

Ordförande

 

Per-UlfSandström
070-574 44 71
Tegnergatan 13
961 33 BODEN
E-post
Visa telefon

 

 

Vice ordförande
Vice kassör

 

Ulla Röding          
Strandplan  19 C
96134 Boden
0921-18484  070-5557140
E- post

Sekreterare Lisa Forslund      
Drejarvägen 3
96140  Boden
0921-16639  070-6627037
E- post

 

Rekryteringsansvarig
Vice sekreterare

 

 

Mona Ahlström
Svartbyvägen 14 A0921-52773
070-3002242
E-post

 

Kassör Carin Johnsson
Kungsgatan 19 2 tr
961 61 Boden
0921-53715
0768-170053
E-post
     
     
     
Reseansvarig Elia Hämeläinen
     
     
Studieorganisatör Ragne Holmström
     
     
Säkerhetsansvarig

Bo Engström

 

Ersättare Lennart Larsson

 

Ersättare

 

Hans B Nilsson

 

 

Ansvarig trivselkommittén
adjungerad

Rose Marie Flodström
Läroverksgatan 13
0921-18629
073-0403530
     
Esättare Bo Strömbäck

 

 

 

 

 

 

 

 

Fördelning av uppgifter:

Medlemsregister inom avdelningen, rekryteringsansvarig
Mona Ahlström
Studieorganisatör
Ragne Holmström
Folkhälsoansvarig/kulturcafé

Ulla Röding ansvarig, Ragne Holmström,Hans B Nilsson,Mona Ahlström

Reseansvarig
Eila Hämäläinen
Bitr. reseansvarig
Kerstin Björnvik
Lokalbokning
Per-Ulf Sandström
Annonser
Per-Ulf Sandström
Per-Ulf ska ha uppgift till annonser minst 2 veckor innan när det gäller medlemsträffar.
När det gäller mat samt Pub-aftnar 3 veckor innan.
Gäller det resor kommer Eila och Per-Ulf överens om annonsering.
Medlemsmöten/träffar
Programgrupp AU. Alla kan komma med förslag
Vaktmästare
Jan Gällman
Gårdsråd föreningslokalen
Mona Ahlström
Aktivisten
Per-Ulf Sandström ansvarig utgivare.
Cirklar
Ragne Holmström
Odlingslotter Hans Petterström
Lotterier Carin Johnsson
Hemsidan Sören Johansson
KPR Per-Ulf Sandström, Siv Nilsson ordinarie, Ulla Röding, Mona Ahlström ersättare
Besöksverksamheten Siv Nilsson, SKPF/SPRF avd 20 styrelsens representant i styrelsen för besöksverksamheten Per-Ulf Sandström
Adjungerad till styrelsen
Rose-Marie Flodström

    Vi har över 100 funktionärer

Varje år så blir några för gamla för att orka fullt ut och måste ersättas om vi ska skapa en mångfald av aktiviteter
Kom och var med och utveckla vår föreningAtt hjälpa till efter förmåga ger livs kvalité.
TA KONTAKT ELLER BESÖK OSS PÅ EXP ONSDAGAR KL 13.00-14-00