Organisation 2020

 

 

Ordförande

 

Per-UlfSandström
070-574 44 71
Tegnergatan 13
961 33 BODEN
E-post
Visa telefon

 

q

 

Vice ordförande
Vice sekreterare

 

Mona Ahlström   
Svartbyvägen 14A
96134 Boden
070-3002242
E-post

d

Sekreterare Lisa Forslund      
Drejarvägen 3
96140  Boden
0921-16639  070-6627037
E- post
m
Kassör Carin Johnsson
Kungsgatan 19 2 tr
961 61 Boden
0921-53715
0768-170053
E-post
i
     

 

Ordinarie Tillika vice kassör

 

Hans B Nilsson

f 

     
     
Reseansvarig Elia Hämeläinen t
     
     
Studieorganisatör Ragne Holmström r
     
     
Säkerhetsansvarig

Bo Engström

w

 

     

Ersättare

Britt Hedberg

r

 

Ersättare Bo Strömbäck e

 

 

   

Ansvarig trivselkommittén
adjungerad

Rose Marie Flodström
Läroverksgatan 13
0921-18629
073-0403530
y
     

 

Fördelning av uppgifter:

Medlemsregister inom avdelningen, rekryteringsansvarig
Mona Ahlström
Studieorganisatör
Ragne Holmström
Folkhälsoansvarig/kulturcafé

Ragne Holmström ansvarig,Gunilla Larsson,Hans B Nilsson,Gun-Marie Nilsson,Britt Hedberg

Reseansvarig
Eila Hämäläinen
Säkerhetsansvarig
Bo Engström
Lokalbokning
Per-Ulf Sandström
Annonser
Per-Ulf Sandström
Per-Ulf ska ha uppgift till annonser minst 2 veckor innan när det gäller medlemsträffar.
När det gäller mat samt Pub-aftnar 3 veckor innan.
Gäller det resor kommer Eila och Per-Ulf överens om annonsering.
Medlemsmöten/träffar
Programgrupp AU. Alla kan komma med förslag
Gårdsråd föreningslokalen
Mona Ahlström
Aktivisten
Per-Ulf Sandström ansvarig utgivare. Britt Hedberg
Cirklar
Ragne Holmström
Fredagsmys Ragne Holmström
Lotterier Carin Johnsson
Hemsida extern Sören Johansson
Hemsida intern Mona Ahlström
KPR Per-Ulf Sandström, Siv Nilsson ordinarie, Ulla Röding, Mona Ahlström ersättare
Besöksverksamheten SKPF/SPRF avd 20 styrelsens representant i styrelsen för besöksverksamheten Per-Ulf Sandström
Adjungerad till styrelsen
Rose-Marie Flodström

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Vi har över 100 funktionärer

Varje år så blir några för gamla för att orka fullt ut och måste ersättas om vi ska skapa en mångfald av aktiviteter
Kom och var med och utveckla vår förening.
Att hjälpa till efter förmåga ger livs kvalité.
TA KONTAKT ELLER BESÖK OSS PÅ EXP MÅNDAGAR KL 13.00-14-00