Start

Styrelseinfo

Organisation

Verksamhetsplan

Pension

Studiecirklar

Resor

Bli medlem

Gästbok

SPRF:kören

Café 20

Närradion

Protokoll

Medlemsförsäkring

Historik

Lästips

Bilder

Stadgar

Länkmagasin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vaderVädret  i Boden

Nu är vi: 1263  

medlemmar

i Boden! 

walk

Promenera Mera!

Samlimg

Kvarnängen

måndagar kl.10.00

 


        


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelseprotokoll.

 PROTOKOLL

fört vid SPRF avd. 20 styrelsesammanträde 2012-08-07 kl. 09.00.

Plats:                     Föreningslokalen

Närvarande:         Bert Selström, Hans Pettersson, Lisa Forslund, Rolf Strand,
                               Anita Lindgren, Åke Wasikkaoja, Ulla Röding, Staffan Åkre,
Margaretha Björn.    
Adjungerad:         Ragne Holmström.

                                
§ 74        Öppnande.
Bert Selström hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

  § 75        Dagordning.
Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 76        Justering av protokoll.
Föregående sammanträdesprotokoll justerades och lades till handlingarna.
Kommer också att skickas till Sören för att läggas ut på hemsidan.

§ 77        Inkomna skrivelser.

Från Swedbank

Presentkort att använda på Opalen.

Från Förbundet

Folder angående medlemsförsäkring.

  § 78         Utgående skrivelser.

Inga utgående skrivelser.   

  § 79         Rapporter.

Kassör

Rapport om ekonomin lämnades.
Även filialerna gicks igenom.
SPRF har deltagit i samarbetet för ett Tryggare Boden. Har från Swedbank erhållit ett presentkort på Opalen på 500:- samt 5000:- att användas för kostnad vid utskicket av Aktivisten.
Information angående Tryggare Boden bifogas utskicket till alla medlemmar.

Förbundsstyrelsen

Eventuellt samgående med SKPF diskuterades.
Ett eventuellt samgående ska vara ordentligt förankrat. SKPF har sin kongress 2014 och SPRF 2013. Innan dess kommer inget beslut att tas.

Distriktet

Kiruna avdelningen inget nytt. Finns personer till styrelsen men ingen ordförande.

KPR

Inget beslut om parboendegaranti. Måste behandlas från fall till fall.
Inget större äldreboende på gång nu.
Vi kan få tillgång till lokal för hobbyverksamhet på Sandenskolen.
Diskmaskin och ny spis till Å-center kommer kanske att ordnas.
Bert har bett om ett möte med kommunalrådet.

Ledningsgrupp

Inget nytt.

Äldre

Inget nytt

  § 80        Cirklar
För våren har 920 timmar och 22 kultur arrangemang redovisats till Vuxenskolan.
                                             
  § 81           Resor.

Vid resan med Laponia till Småskär deltog 41 personer. Trevlig resa och bra väder.

Resan till Nolia i Piteå den 8 augusti, 57 personer anmälda.
Teaterresan till Stockholm den 8/11-12/11, 9 platser kvar.
Resa till IKEA den 19 november.

  § 82        PR-Rekrytering
Är nu 1342 medlemmar. 108 nya hittills i år.
Under sommarmarknaden rekryterades nya medlemmar och såldes lotter m.m.
Vid Kanondagarna 28-30 juni deltog inte SPRF. Vid mässan ”Framtid på landet” var material om SPRF utlagt tillsammans med vuxenskolan.
Varningslistan måste följas upp ordentligt.

  § 83        Återrapportering.

Kolonilotter

Vid kolonilotterna är det nu 3 personer som odlar. Till våren har 3 personer till anmält intresse för en lott.
Beslutades att inte ta ut någon avgift för detta år.
En träff inför nästa vår planeras för att diskutera bildandet av en förening.
Tas upp på nästa styrelsesammanträde.

Uppvaktning 100-åring

Rolf har uppvaktat med blommor och presentkort.
Rolf kommer även att uppvakta ännu en medlem som fyller 100 år i september.
Aktivisten
Aktivisten nummer 5 har skickats ut till alla medlemmar.
Den ska hållas så neutral som möjligt. Våran verksamhet större. Annars en bra tidning.
Bör skickas som PDF-fil till styrelsen innan tryckning.

Öl-pub

Ragne har bokat på O-II den 29/9 och 24/10.
Annons kommer i Extra-bladet.

Hemsidan

Viktigt att Sören får uppgifter att lägga ut.
Åke kommer att skicka till honom.

Nationaldagen

Genomfördes med ca: 20 deltagare.

  § 84        Nya frågor.

Skördefesten

Vid skördefesten den 24/8-26/8 ska det som vanligt bakas mjukkakor till försäljning.
Vidare ska tröjor,lotter m.m. säljas och medlemmar rekryteras.
Ska förberedas torsdag den 23/8 klockan 15.00

SPRF-dagen

SPRF-dagen den 31 augusti klockan 10.00-15.00
Hasse kollar angående marknadsplatsen samt ansvarar för den.
Rolf och Lisa ordnar med material för rekrytering samt försäljning av lotter m.m.
Åke ordnar med tipsrunda.
Dagen avslutas med surströmming på Å-center klockan 17.00. Ingen dans denna gång.

Äldredagen

Internationell äldredag den 1 oktober.
Inget bidrag från kommunen ännu. Hasse kollar med kommunen igen.
Om inget bidrag utgår inställes firandet.

Distriktsträff

Boden i tur att ordna med distriktsträff.
Eftersom intresset från andra avdelningar tidigare år varit dåligt inställes träffen.

Månadsträff

Månadsträff den 20 september.
Uppdrogs till Hasse att kolla med Siv om möjlighet till information angående nya organisationen för distriktssköterskor.

Datautbildning styrelsen

Åke ska hålla i datautbildning för styrelsen.
Preliminärt mitten av september och 3 gånger 3 timmar. Åke skickar kallelse när utbildningen blir.

  § 85        Träffpunkt pensionärer.
8/8 Rolf, 15/8 Hasse, 22/8 Åke, 29/8 Ulla, 5/9 Anita.

  § 86         Avslutning.
Bert tackade för visat intresse och avslutade sammanträdet.

 

Bert Selström                                           Lisa Forslund
Ordförande                                              Sekreterare


 

SPRF avdelning 20 
Föreningslokal: Johannesgatan 1 B. 961 64 Boden. Telefon: 0921- 123 74
Uppdaterad 2016-08-11 av WebNisse©
Besökande
Online