Åter Start

 

 

 

 

 

 

vaderVädret  i Boden

walk

Promenera Mera!

Samlimg

Kvarnängen

måndagar kl.10.00

 


        


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här kan Du söka din information om covid 19.

Regeringens information
Folkhälsomyndigheten
MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Krisinformation.se
Information om covig 19 Norrbotten