Åter Start

 

 

 

 

vaderVädret  i Boden

walk

Promenera Mera!

Samlimg

Kvarnängen

måndagar kl.10.00

 


        


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitala utanförskapet

Enligt de senaste beräkningarna använder närmare 500 000 pensionärer inte internet, omräknat för Boden ca 1500-2000 pensionärer.
Mobilt BankID används inte bara för att betala med Swish och för att logga in på sin internetbank, utan även i allt fler myndighetskontakter såsom skatteverket, pensionsmyndigheten, kommunen och Vårdguiden 1177.
Trots detta är det en stor del av befolkningen över 76 år (77 %) som inte använder mobilt BankID.
Bland 66–75-åringarna är det 34 procent som inte använder mobilt BankID. Omräknat för Boden blir det ca 4 000 pensionärer som inte använder mobilt BankID.
Detta ger ett digitalt utanförskap som försvårar vardagen.

Vi föreslår att Bodens kommun utarbetar en strategi och genomförandeplan för att minska det digitala utanförskapet.

 

   Per-Olof Nordlander

 

      Här kan Du lära Dig mer om datasäkerhet m m: Internetkunskap