Grattis till dagens namnsdagsbarn:

Vi är nu 1360 medlemmar i Boden


Promenera mera!

Samling Kvarnängen vid Kungsbron
Måndagar 10.00

Promenader ger bättre minne!BouleCykeltur!Vår CD med SPRF- kören kan nu köpas! Kontakta Alf 0921-157 90


Knivig tillverkning!
b


 

Medlemsförmåner

Medlemstidningen
"Aktivisten"

Förbundstidningen
HÄR & NU

Medlemsförsäkring

Prisvärsa resor

Ett brett socialt nätverk

Intressanta aktiviteter

Ett omfattande utbud avstudiecirklar

För aktuell information ring: 0921-123 74
Så få Du veta mer.


Seniorer i rörelse
Gymnastik
Måndagar och torsdagar
kl.09.30-10.30.
Sandenskolan Gymnastiksalen


Besöksverksamheten


Det finns forskning om demens som visar att social gemenskap motverkar
demens och fungerar som
bromsmedicin.


Vår föreningslokal


Brev till alla oss...


a


OBS!

Vi pausar alla aktiviteter fram till och med
årsskiftet!

Läs brev från ordföranden till Er Alla!Fakta om coronavirusetPandemin behöver inte hota pensionerna


Vårt informationsblad
Välkommen med din erfarenhet
och dina idéer!
Alla kan skriva, så ring för information.
Vill du vara med och utforma nästa nummer.
Kom och se vad vi skapar. Tekniken att släppa improvisationsförmågan fri är att lura hjärnan helt enkelt.
Välkommen!Kom med och sjung i vår sångkör!

I Dag: