Ordföranden har ordet…

Det går inte en dag en dag utan att vi kan läsa om kommunernas dåliga ekonomi. Åtta av tio kommuner visar på underskott i sina verksamheter.Bodens kommun är inget undantag. Samma sak gäller för Region Norrbotten.

Konstateras kan att Bodens kommun inte någon gång under året kunnat leva upp till serviceförklaringen om att den som ansöker om särskilt boende ska få plats inom skälig tid, det vill säga inom tre månader. Hösten 2019 fanns ett 90 tal personer som väntade på boendeplats, många med väntetid på 9 månader.

Vi kan alldeles säkert förvänta oss fortsatta nedskärningar inom äldreomsorgen och ökade kostnader för sjukbesök. Mot den bakgrunden är det naturligtvis viktigt att vi som intresseorganisation för de äldre, bevakar att åtgärdet för att minskande kostnader inte ensidigt drabbar våra grupper, de med störst behov.

Även det ekonomiska stödet till pensionärsorganisationerna är ifrågasatt.
Vår röst behövs.

Ett nytt begrepp har dykt upp i den allmänna debatten, nämligen försörjningskvot. Med den menas hur många mellan 20 - 64 år som arbetar "försörjer" de under 20 och de över 65 år.

Vi över 65 år skulle alltsåvara försörjda av 20 - 64 åringarna. Det är naturligtvis inte sant. Vi har själva arbetat ihop vår pension och fortsätter att betala i skatt till de allmänna utgifterna som exempelvis äldreomsorg och sjukvård.
Kom ihåg: Vi är som grupp inte tärande utan närande.

Studier visar att tandlossning kan vara en bidragande orsak till hjärtinfarkt. Det pågår andra studier i värden där forsre undersöker samband mellan tandhälsa och andra sjukdommar som till exempel diabetes, ledgångsreumatism och vissa former av canser. Medan forskningsresultaten allt tydligare pekar på sambandet med munhälsa och övrigt hälsotillstånd, hänger inte försäkringssystemet med.

Det är fortfarande betydligt dyrare att gå till tandläkaren än at gå till en "vanlig" läkare vilket i sin tur leder till att en del får avstå från tandvård, för att det ine har råd helt enkelt.

Det är så stor andel som 20 procent som känner sig tvingade att avstå från tandvård på grund av kostnaden.

Tänderna är en del av kroppen. V ska därför fortsätta att kämpa för att tandvård ska ingå i det "vanliga" sjukförsäkrigssystemet.


Värva NYA medlemmar!

SKPF/SPRF avd 220 i Boden är en stor pensionärsförening med c:a 1300 medlemmar och är den näst största SPRF avdelningen i Sverige.

För att vi i Boden ska förbli en stark förening måste vi värva ett 100- tal nya medlemmar varje år.


DU
Är vår bäste värvare, genom att berätta för en god vän om allt vad SKPF/SPRF avd 220 Boden har att erbjuda av olika arrangemang och gemenskap.

Vi ser positivt på framtiden med

Din aktiva hjälp

med att rekrytera nya medlemmar.

Bli medlem/värva medlem, ring Mona Ahlström 0921-52773 så får du mer information.