SKPF

Styrelseinfo

Organisation

Verksamhetsplan

Studiecirklar

Resor

Bli medlem

SPRF- kören

Protokoll

Försäkring

Historik

Bilder

Länkmagasin

 

 

 

 

 

 

vaderVädret  i Boden

walk

Promenera Mera!

Samlimg

Kvarnängen

måndagar kl.10.00

 


        


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla allmänna sammankomster som studiecirklar och andra träffar är tills vidare inställda

 

Ordföranden har ordet…

Coronan Corona, för 2 år sedan kände vi inte till ordet coronavirus och vilka förändringar det skulle föra med sig. Social isolering, sköra äldre, håll avstånd, munskydd, stanna hemma, vaccinationspass, veckovisa redovisningar av smittspridning och dödstal, nya mutationer mm, mm blev en del av vår vardag.

Vi som gjort oss kända som en förening med ett stort utbud av aktiviteter fick plötsligt tänka om.
Från mars 2020 fram till hösten 2021 tvingades vi, med några få undantag, att lägga ner alla aktiviteter.

Under hösten har smittotalen gått ner och en stor andel av befolkningen, särskilt äldre, har vaccinerat sig vilket gjort att vi så smått kommit igång med gympa, studiecirklar, körsång, resor mm.

Vi planerar nu att under 2022 vara tillbaks med fullt program om det inte kommer nya ”bakslag” i form av ökad smittspridning, muterade virusvarianter och nya restriktioner.

Valet 2022

2022 är åter ett valår och vi måste se till att äldrefrågorna blir viktiga inför valet. Som förbund driver vi bland annat frågan om ett rättvist och jämlikt pensionssystem. Man måste kunna leva på sin pension, inte bara överleva. Det är inte rimligt att efter ett långt arbetsliv få en pension som uppgår till knappt 10 000 kr/mån före skatt!

Det är idag verkligheten för ca 15 % av Sveriges pensionärer. Andra tokigheter som behöver rättas till är att behov av tandvård och glasögon inte ingår i socialförsäkringssystemet enligt samma regler som gäller för övriga kroppen.

På det lokala planet driver vi bland annat i kommunala pensionärsrådet, KPR, en mängd frågor av betydelse för oss äldre.

Vi ser att antalet särskilda boendeplatser minskas samtidigt som behovet ökar. När jag skriver detta står ett 50- tal personer i kö till särskilt boende där kötiden idag beräknas till minst 7 månader.

Redan 2013 gjorde vi en enkel enkät till våra medlemmar om önskemål om trygghetsboende som visade på ett stort intresse, ca 150 hushåll, som vi redovisade till kommunen. Fortfarande 8 år senare har inget trygghetsboende byggts.
Vi planerar under våren att tillsammans med övriga pensionärsföreningar bjuda in de politiska partierna till en hearing och diskussion om äldrefrågor inför valet 2022.

Per-Ulf Sandström

Ordförande.

Värva NYA medlemmar!

SKPF/SPRF avd 220 i Boden är en stor pensionärsförening med c:a 1300 medlemmar och är den näst största SPRF avdelningen i Sverige.

För att vi i Boden ska förbli en stark förening måste vi värva ett 100- tal nya medlemmar varje år.


DU
Är vår bäste värvare, genom att berätta för en god vän om allt vad SKPF/SPRF avd 220 Boden har att erbjuda av olika arrangemang och gemenskap.

Vi ser positivt på framtiden med

Din aktiva hjälp

med att rekrytera nya medlemmar.

Bli medlem/värva medlem, ring Mona Ahlström 0921-52773 så får du mer information.