Start

SKPF

Styrelseinfo

Organisation

Verksamhetsplan

Studiecirklar

Resor

Bli medlem

Gästbok

SPRF:kören

Närradion

Protokoll

Försäkring

Historik

Bilder

Länkmagasin

 

 

 

 

 

vaderVädret  i Boden

Nu är vi: 1288
medlemmar
i Boden! 

walk

Promenera Mera!

Samlimg

Kvarnängen

måndagar kl.10.00

 


        


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordföranden har ordet…

Det tysta utanförskapet.
Det pågår en digital revolution som vi har svårt att värja och fjärma oss från i vår vardag. Att använda Skype, läsa tidningar och följa nyheter på nätet kräver internetuppkoppling. Ska du betala en räkning eller använda andra tjänster från banken utan att betala särskilda serviceavgifter måste du vara ansluten till en internetbank. Vill du gå in på Vårdguiden 1177.se för att förnya recept, se på din journal, boka tid mm måste du ha tillgång till en elektronisk legitimation som bankID eller mobilt bankID. Samma sak gäller när du via internet vill kontakta försäkringskassan, pensionsmyndigheten och kommunen. Det går fortfarande att använda telefon eller skicka brev, men det är krångligare och mera tidsödande. Enligt de senaste undersökningarna saknar 25 %, ca 500 000 pensionärer, internet. För Bodens del blir det mellan 1 500 och 2 000 pensionärer. Ser man till användandet av bankID eller mobilt bankID är situationen än mer alarmerande. Sammantaget innebär det att en stor grupp av framför allt äldre hamnar i ett digitalt utanförskap eller om man vill uttrycka det som ett digitalt handikapp. Vi har ställt frågan till kommunen hur de ser på att en så stor del av kommunmedborgarna lever med detta problem. Vi har föreslagit att kommunen tar fram en strategi med konkreta åtgärder för att stödja de grupper som står utanför den digitala världen. Detta är både en demokrati- och jämlikhetsfråga. Ska alla kunna ta del av samhällets information och tjänster och ha samma rättighet till delaktighet och inflytande? Talet om det livslånga lärandet, ska det gälla även oss äldre? För att dra vårt strå till stacken kommer vi i vår avdelning att öka utbildningsinsatserna i hur man använder datorn i vardagen. Vi går också igenom datasäkerhet och hur du skyddar dig mot skurkar på nätet. Om du känner en osäkerhet i att använda internet, mobilt bankID, mobilen eller surfplattan uppmanar jag dig att anmäla dig till våra studiecirklar.

Värva NYA medlemmar!

SKPF/SPRF avd 220 i Boden är en stor pensionärsförening med c:a 1300 medlemmar och är den näst största SPRF avdelningen i Sverige.

För att vi i Boden ska förbli en stark förening måste vi värva ett 100- tal nya medlemmar varje år.


DU
Är vår bäste värvare, genom att berätta för en god vän om allt vad SKPF/SPRF avd 220 Boden har att erbjuda av olika arrangemang och gemenskap.

Vi ser positivt på framtiden med

Din aktiva hjälp

med att rekrytera nya medlemmar.

Bli medlem/värva medlem, ring Mona Ahlström 0921-52773 så får du mer information.