Start

SKPF

Styrelseinfo

Organisation

Verksamhetsplan

Studiecirklar

Resor

Bli medlem

Gästbok

SPRF:kören

Närradion

Protokoll

Försäkring

Historik

Bilder

Stadgar

Länkmagasin

 

 

 

 

 

vaderVädret  i Boden

Nu är vi: 1288
medlemmar
i Boden! 

walk

Promenera Mera!

Samlimg

Kvarnängen

måndagar kl.10.00

 


        


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordförande har ordet....

Tankar efter valet och lite annat.
Inför varje val visar våra politiker ett stort intresse för oss pensionärer. Det sker på såväl central som regional och lokal nivå.
Vi är ju trots allt en fjärdedel av valmanskåren. Man tävlar om att ge löften till förbättringar för oss äldre såsom högre pensioner, lägre skatt, bättre och tryggare äldreomsorg osv.
Efter valet finns fortfarande förståelse för våra krav men i konkurensen med andras intressen och behov får vi oftast stå tillbaka.
För oss påminner det om sagan om Mäster skräddare. Sagan om den lille mannen som blir lovad en vacker rock men i slutändan blidde ingenting.

Vi ha under en följd av år med en druckens envishet krävt att pensionärs- föreningarna i likhet med övriga grupper ska få aktivitets/ verksamhetsstöd. All forskning visar att ensamhet är en av de största orsakern till ohällsa.
Vi bidrar aktivt till att, bryta ensamhet och isolering och ge medlemmarna ett aktivt liv.

Vår avdelning genomför årligen ca 50 000 aktivitetstimmar för våra medlemmar. Genom beslut i början av 2018 beviljade kommunen pensionärsföreningarna stöd med 200 000 kr/år till vår verksamhet i enlighet med de krav vi ställt. Men vad händer? Jo under hösten får vi besked om att stödet halverats för 2018. När sedan kommunens förslag till budget för 2019 presenteras, har hela stödet till pensionärsföreningarna med motiv att socialförvaltningen redan arbetar med dessa frågor.
Man tar sig för pannan!!
Vilken värd lever politikerna i ?
Det pågår en rad utredningar som berör oss äldre. Margaretha Winberg leder en översyn av socialtjänstlagen. Kan vi hoppas på att även de äldre över 65 år tillförsäkras "goda levnadsvilkor" och inte som nu "skälig levnadsnivå".

Välfärdsektorn står inför en omfattande digitlisering. En särskild utredare ska se över och lämna förslag på åtgärder som kan främja införandet av välfärds- teknik för ökad trygghet och som stärker självständighet och livskvalitet för äldre.

Vi får hoppas att äldreperspektivet står i focus.

 

Värva NYA medlemmar!

SKPF/SPRF avd 220 i Boden är en stor pensionärsförening med c:a 1300 medlemmar och är den näst största SPRF avdelningen i Sverige.

För att vi i Boden ska förbli en stark förening måste vi värva ett 100- tal nya medlemmar varje år.


DU
Är vår bäste värvare, genom att berätta för en god vän om allt vad SKPF/SPRF avd 220 Boden har att erbjuda av olika arrangemang och gemenskap.

Vi ser positivt på framtiden med

Din aktiva hjälp

med att rekrytera nya medlemmar.

Bli medlem/värva medlem, ring Mona Ahlström 0921-52773 så får du mer information.