START

SKPF

Styrelseinfo

Organisation

Verksamhetsplan

Studiecirklar

Resor

Bli medlem

SPRF- kören

Protokoll

Försäkring

Historik

Bilder

Länkmagasin

 

 

 

 

 

 

 

vaderVädret  i Boden

walk

Promenera Mera!

Samlimg

Kvarnängen

måndagar kl.10.00

 


        


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsplan för SKPF avd 220 i Boden
2022

intro


SKPF Avdelning 220 i Boden med ca 1300 medlemmar är Bodens största pensionärsförening.
Genom att erbjuda våra medlemmar varierande aktiviteter som främjar den fysiska, sociala och mentala hälsan stimulerar vi till ett fortsatt aktivt liv. Vi har som mål att även i fortsättningen vara Bodens ledande pensionärsförening både till antal medlemmar och att erbjuda medlemmarna efterfrågade aktiviteter. Vi ska dessutom vara en tydlig röst för de äldre i samhällsdebatten och bevaka de äldres rätt inom äldreomsorg och övrig samhällelig service. Vi strävar därför att genom aktiv medlemsvärvning öka antalet medlemmar och härigenom stärka föreningens slagkraft.
Enligt tillgänglig forskning är ensamhet den enskilt största anledningen till ohälsa. Vi har därför en viktig roll att genom våra aktiviteter och insatser bryta isolering och ensamhet för personer som av olika anledningar har svårigheter att komma ut i samhället. Vi är här ett komplement till den kommunala äldreomsorgen.
Att varje år få ett hundratal nya medlemmar innebär också att vi behöver förnya och utvidga vårt utbud av aktiviteter. Det är därför viktigt att vi kommunicerar på ett bra sätt med medlemmarna. Det kan ske genom våra månadsträffar och särskilda träffar med nya medlemmar. Att ha en fungerande information till medlemmarna är viktigt. Förutom vid månadsträffar sker detta genom att vår hemsida hålls aktuell, annonser i lokaltidningarna och genom vår egen tidning Aktivisten. Vi ska vara en modern förening där medlemmarna både ska ha nytta och nöje av medlemskapet.
I Boden finns ytterligar ett antal pensionärsföreningar. Genom samverkan med dessa kan vi på ett kraftfullare sätt påverka den lokala samhällsutvecklingen i för oss äldre viktiga frågor.
Genom att aktivt och engagerat delta i det Kommunala pensionärsrådet (KPR) ska vi vara en viktig röst i utvecklingen av äldreomsorgen som bedrivs i kommunen.
Det är viktigt att sprida kunskap om SKPF och om vår avdelning till medborgarna i kommunen genom artiklar, insändare i tidningarna och genom sociala medier samt genom att delta i mässor, temadagar och andra evenemang som lyfter de för oss viktiga frågorna.

Under 2022 ska vi:

* värva 100 nya medlemmar
* erbjuda våra medlemmar ett varierat utbud av studiecirklar, resor, träffar för socialt umgänge samt fysiska aktiviteter
* engagera intressanta föreläsare till våra medlemsträffar
* bedriva besöksverksamhet för att bryta social isolering
* ha en levande hemsida och delta aktivt i sociala medier
* genom aktivt agerande i KPR bevaka och påverka för våra medlemmar viktiga frågor inom äldreomsorgen och andra viktiga samhällsfrågor
* öka samverkan med övriga pensionärsföreningar i Boden
* driva frågan om fler platser i särskilt boende och trygghetsboenden

Träffar på Å-Center
Månadsträffar under 2022:

18/8 Surströmmingsfest 12 -17
17/9 Månadsträff 12 -17
19/9 Hälsodagen 12 -17
29/9 Höstfest med musik 12 - 21
27/10 Höstmöte 12 -17
10/11 Funktionärsträff 12 -17
     
  Lokal samlingsalen Å center  
     

Kulturcafe' Björken 2022

13/9 13.00 - 15.00 Musik av Björn och Bosse
25/10, 22/11
13/12 Lucia


Styrelsemöten 2022

Plats föreningslokalen
Tid: 09.00 - 12.00

16/8, 27/9, 8/11, 13/12


Läs mer i BODENs GRATISTIDNING.
Där finner Du
SKPF avd 20 annonser om vår
verksamhet med aktuella tider
samt eventuellt ändrade datum.l Skivor till kaffe 2019l 


Besöksverksamheten.

Kontaktpersoner finns hos Röda Korset på Drottninggatan 15.
Telefontiden är måndagar och tisdagar 10.00 — 11.00.
Telefon 0921-14470.
Skördefesten 26 - 28/8 2022

Vi ska baka!

Vi skall som vanligt baka mjukkakor under skördefesten.
Till det behöver vi många medarbetare.
Där behöver vi din hjälp.
Du kan välja mellan att göra deg, väga upp ämnen, kavla, grädda, bära ut och sälja.
Du kan välja mellan 3 skift varje dag från fredag till söndag.

Provbakning gör vi redan på torsdag 25/8.
Du som anmäler dig får ytterligare information när du hör av dig.
Du kan även ringa och höra dig för om det är något du undrar över inför att du tar ställning till hur du kan bidra.
Vi brukar ha trevligt i bagarstugan dessa dagar.
Känn dig välkommen.

/Ragne

Skördefesten 2019

l

24-26/8


Skördefesten 26 - 28 augusti 2016.

l

Blev som vanligt en lyckad verksamhet som gav vår förening lite "klirr i kassan".
Stort TACK till det lilla fåtal som fick det att gå runt!


l
l


Historiskt årsmöte!

 

SKPF/SPRF avd 220. Föreningslokal: Drottningatan 21, 96136 Boden.

Telefon: 0921- 123 74

boden.avd220@skpf.se.