Verksamhetsplan för avd 220 i Boden
2020

Vi pausar alla inomhusaktiviteter fram till och med den 30 september.

Följ folkhälsomyndighetens rekommendationer!
och
Sköt om Er!Avdelningen har drygt 1300 medlemmar. Genom att erbjuda ett varierat utbud av aktiviteter som främjar den fysiska, sociala och mentala hälsan ska vi stimulera till  ett fortsatt aktivt liv. Blir vi fler blir vi starkare!

Målet är att även fortsättningsvis vara Bodens ledande pensionärsförening med flest medlemmar och att erbjuda efterfrågade aktiviteter.

Vi ska dessutom vara en tydlig röst för de äldre i samhällsdebatten och bevaka de äldres rätt inom äldreomsorg och övrig samhällsservice.

Det är viktigt att sprida kunskap om SKPF och om vår avdelning till medborgarna i kommunen genom artiklar, insändare i tidningarna och genom sociala medier samt genom att delta i mässor, temadagar och andra evenemang som lyfter de för oss viktiga frågorna.

Under verksamhetsåret 2020 ska vi:

  • värva 100 nya medlemmar
  • erbjuda våra medlemmar ett varierat utbud av studiecirklar, resor, träffar för socialt umgänge samt fysiska aktiviteter
  • engagera intressanta föreläsare till våra medlemsträffar
  • bedriva besöksverksamhet för att aktivera äldre
  • ha en levande hemsida och delta aktivt i sociala medier
  • genom aktivt agerande i KPR bevaka och påverka för våra medlemmar viktiga frågor inom äldreomsorgen och andra viktiga samhällsfrågor
  • öka samverka med övriga pensionärsföreningar i Boden
  • driva frågan om fler särskilda boendeplatser, korttidsplatser och trygghetsboenden

Årsmöte 2020

Kallelse!l

SKPF Boden, avd 220

Tid: 20/2 kl 14.00

Årsmötet äger rum i samlingssalen Å-Center.

Verksamhetsberättelse, resultat och balansräkning, revisionsberättelse samt frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året behandlas.
Deltagarna bjuds på kaffe/the och en smörgås.
Du är som medlem hjärtligt välkommen.
Föranmälan krävs inte.

Styrelsemöten 2020.

Plats: Föreningslokalen.
Tid: 09.00 - 12.00
7 jan, 4 febr, 10 mars, 7 april, 5 maj, 2 juni, 1 sept, 6 okt, 3 nov, 1 dec.


Träffar på Å-Center 2020.
Månadsträffar:
9/1, 12/3, 7/5, 3/9

Påskfest 2/4 Inställd
Sommarfest 11/6
Höstfest 24/9
Höstmöte 8/10
Julbord 3/12

Träffarna börjar kl 14.00 på
Å-Center om inte annat
anges i annons.
Läs mer i BODEN extra.
I en blå ruta finner Du
SKPF avd 20 annonser om vår
verksamhet med aktuella tider
samt eventuellt ändrade datum.


l Skivor till kaffe 2019l


Kulturcafé under 2020

Plats: Björken, Pelarsalen Torsdagar 13.00 – 15.00

Datum: (19/3, 16/4 Inställda!) 14/5, 17/9, 22/10, 26/11, 10/12


Besöksverksamheten.

Kontaktpersoner finns hos Röda Korset på Drottninggatan 15.
Telefontiden är måndagar och tisdagar 10.00 — 11.00.
Telefon 0921-14470.


Skördemarknaden 2020
- baka mjuk-kaka.

!Den årliga skördemarknaden inställd!

2020-08-28 10:00 – 2020-08-30 16:00

Som vanligt planerar vi att producera och sälja mjukkakor.
Vi bakar i bagarstugan på hembygdsområdet.
Många medlemmar i avdelningen måste engagera sig för att göra
detta möjligt.
Det krävs att ett 70-tal ställer upp på 3-timmarspass.
Det behövs folk som gör deg (stor degmaskin finns), några som väger upp många som kavlar och ett antal som står för eldning och gräddning.
Slutligen – kakorna ska säljas i tältet vi ställer upp utanför bagarstugan.

En viktig sak; vi har roligt medan vi håller på!
Var och en jobbar efter sin förmåga! Hoppas att just Du är en av de 70. Meddela gärna ditt intresse för att bidra via e-post: boden.avd220@skpf.se


Välkommen!

 

Skördefesten 2019

l

24-26/8


Skördefesten 26 - 28 augusti 2016.

l

Blev som vanligt en lyckad verksamhet som gav vår förening lite "klirr i kassan".
Stort TACK till det lilla fåtal som fick det att gå runt!


l
l