Start

SKPF

Styrelseinfo

Organisation

Verksamhetsplan

Studiecirklar

Resor

Bli medlem

Gästbok

SPRF:kören

Närradion

Protokoll

Försäkring

Historik

Bilder

Stadgar

Länkmagasin

 

 

 

vaderVädret  i Boden

Nu är vi: 1288
medlemmar i Boden! 

walk

Promenera Mera!

Samlimg

Kvarnängen

måndagar kl.10.00

Medlemsförmåner.
*Rabatt på SJ.
* Ett omfattande cirkelutbud
* Prisvärda resor.
* Intressanta aktiviteter.
* Ett brett socialt kontakt- nät
* Tidningen AKTIVISTEN.
* Egen radiokanal.
* Medlemsföräkring
För aktuell information se
Rring 0921-12374 så får Du veta mer.

 

 

Verksamhetsplan för avd 220 i Boden år 2019

 Avdelningen ska verka för:

Att stärka avdelningens slagkraft genom aktiv medlemsvärvning.
Målet är att värva 150 nya medlemmar.

                  Att verka för att medlemmarna aktiveras, främst genom
studieverksamhet, friskvård mm

Att ha intressanta föreläsare på våra möten/träffar

Att bedriva besöksverksamhet för att aktivera äldre

Att arbeta för att få anpassade lokaler för vår verksamhet

Att arbeta för trygghetsboende

Att verka utåt med en pressansvarig för att få
uppmärksamhet i media (tv, tidningar, radio osv.)

Att genom aktivt agerande i KPR bevaka och påverka för våra medlemmar viktiga samhällsfrågor

Att utveckla samarbetet med andra pensionärsorganisationer

Att delta i mässor, temadagar för att sprida kunskap om SPRF

Att erbjuda resor och andra evenemang för våra medlemmar


Kallelse!

SKPF/SPRF avd 220 årsmöte
2019-02-19

Plats: Å-center Färgaregatan 1,
Tid: 14.00
Vid mötet ska bl.a. styrelsens verksamhetsberättelse,revisorernas berättelse samt fråga om ansvarsfrihet behandlas.
Även val till olika uppdrag samt val av två revisorer och ersättare för dessa ska förrättas.
Vi bjuder på kaffe och smörgås.
Motioner ska vara inlämnade till avdelningen senast den 19 januari.
Årsmöteshandlingar finns tillgängliga i föreningslokalen från den 11 februari.


Preliminär plan träffar på Å-Center våren 2019

Månadsträffar
10 januari medlemsträff
21 mars medlemsträff
9 maj medlemsträff
13 juni sommarträff
15 aug surströmming

Träffarna börjar kl 14.00 på
Å-Center om inte annat
anges i annons.
Läs mer i BODEN extra.
I en blå ruta finner Du
SKPF avd 20 annonser om vår
verksamhet med aktuella tider
samt eventuellt ändrade datum.


Styrelsemöten 2019
Plats: Föreningslokalen.
Tid: 09.00 - 12.00:
8 jan, 5 febr, 5 mars, 2 april, 7 maj, 11 juni, 3 sept, 15 okt
12 nov, 3, dec


Skivor till kaffe 2019


Kulturcafé

Anordnas under 2019 vid flera tillfällen.
Plats: Björken, Pelarsalen
Torsdagar 13.00 – 15.00
Datum: 21 febr, 14/3, 16 maj
Kaffe med bröd serveras för 20 kr.
Välkommen!

Tag gärna med en vän!


Besöksverksamheten.
Kontaktpersoner finns hos Röda Korset på Drottninggatan 15.
Telefontiden är måndagar och tisdagar 10.00 — 11.00.
Telefon 0921-14470.Fredagsmys med SKPF Avd 220 Boden.

Planering pågår för att under våren 2019 presentera tid och
plats i detalj här på hemsidan och i BODEN extra.


Skördefesten 2018

24-26/8


Skördefesten 26 - 28 augusti 2016.

Blev som vanligt en lyckad verksamhet som gav vår förening lite "klirr i kassan".
Stort TACK till det lilla fåtal som fick det att gå runt!


Årets skördefest 24 - 26/8


I år ska vi som vanligt baka mjukkakor under skördefesten. Till det behöver vi många medarbetare. Därför behöver vi din hjälp
med att göra deg, kavla, grädda, bära ut eller sälja.

Du kan välja mellan 3 skift varje dag från fredag till söndag.

Provbakning gör vi redan på torsdag 23/8.
Kontakta Ulla Röding 070-555 71 40

Välkommen!