Start

SKPF

Styrelseinfo

Organisation

Verksamhetsplan

Studiecirklar

Resor

Bli medlem

Gästbok

SPRF:kören

Närradion

Protokoll

Försäkring

Historik

Bilder

Stadgar

Länkmagasin

 

 

vaderVädret  i Boden

Nu är vi: 1255

medlemmar

i Boden! 

walk

Promenera Mera!

Samlimg

Kvarnängen

måndagar kl.10.00

Medlemsförmåner.
*Rabatt på SJ.
* Ett omfattande cirkelutbud
* Prisvärda resor.
* Intressanta aktiviteter.
* Ett brett socialt kontakt- nät
* Tidningen AKTIVISTEN.
* Egen radiokanal.
* Medlemsföräkring
För aktuell information se
Rring 0921-12374 så får Du veta mer.

 

 

Verksamhetsplan för avd 220 i Boden år 2018

 
Avdelningen ska verka för:

Att stärka avdelningens slagkraft genom aktiv medlemsvärvning.
Målet är att värva 150 nya medlemmar.

                  Att verka för att medlemmarna aktiveras, främst genom
studieverksamhet, friskvård mm

Att ha intressanta föreläsare på våra möten/träffar

Att bedriva besöksverksamhet för att aktivera äldre

Att arbeta för att få anpassade lokaler för vår verksamhet

Att arbeta för trygghetsboende

Att verka utåt med en pressansvarig för att få
uppmärksamhet i media (tv, tidningar, radio osv.)

Att genom aktivt agerande i KPR bevaka och påverka för våra medlemmar viktiga samhällsfrågor

Att utveckla samarbetet med andra pensionärsorganisationer

Att delta i mässor, temadagar för att sprida kunskap om SPRF

Att erbjuda resor och andra evenemang för våra medlemmar


Ordföranden har ordet...

Tankar inför valet.

Inför valet 2014 visade alla politiska partier ett stort intresse för den stora gruppen pensionärer. Det lovades förbättringar inom en mängd olika områden. Efter valet var inte de äldrepolitiska frågorna lika heta.
Visst har det skett en del förbättringar, men mycket återstår. Ett löfte var att pensioner och löner skulle beskattas lika.
Det har blivit förändringar, 75% av pensionärerna har fått sänkt skatt till samma nivå som löntagarna, men fortfarande betalar c:a en halv miljon pensionärer den s k pensionärsskatten.

Även bostadstillägget har höjts men inte i tillräcklig omfattning. Däremot har exempelvis vårt klav på att munnen skall betraktas som en del av kroppen, alltså att tandvården skall ingå i högkostnadsskyddet inte fått gehör.

Nu är vi inne i en ny valrörelse och på nytt uppmärksammas vi som en viktig målgrupp för de olika politiska partierna och nya löften ställs ut. Vi får hoppas att dessa löften överlever valdagen.
En total överssyn av pensionssystemet måste till för att inte pensionerna stadigt skall försämras. Vi har idag ett system där var 6:e över 65 år har en inkomst som innebär en risk för fattig dom.
Av landets 2,2 miljoner pensionärer får en tredjedel eller c:a 660 000 garantipension varav drygt 500 000 är kvinnor. Detta om något talar sitt tydliga språk om det nuvarande systemets svaghet. Det är både underfinansierat och ojämnlikt.
Samtidigt basunerar SVT ut att de mellan 67 och 81 år har en högre ekonomisk standard än var de hade vid millenniumskiftet och drar slutsatsen att pensionärerna är en gynnad grupp!
Det går tydligen att med statistik bevisa det mesta. Sanningen är den att mellan åren 2006 till 2016 ökade inte värdet av pensionerna medan reallönerna ökade med närmare 20%.
Om vi ser till utvecklingen i Boden har det politiska etablissemanget insett värdet av det arbete vi utför ur ett vidare hälsoperspektiv och beslutat stötta oss med ett verksamhetsstöd.
Inför valet har vi tillsammans med övriga pensionärsföreningar framfört ett antal krav om förbättringar för de äldre. Vi kräver att äldreomsorgen förstärks med ytterligare resurser. Som exelmpel kan nämnas att sedan förra valet har antalet utförda hemtjänsttimmar /år minskat från 277 000 timmar till 200 000 timmar.
Det speglar på ett tydligt sätt att den nedmontering som skett inom äldreomsorgen vilket medfört sämre villkor och stress för både de äldre och hemtjänstpersonal. Olika boendeformer utökas och utvecklas. Det gäller såväl särskilt boende som korttidsplatser och trygghetsboende. Samt en mängd andra frågor.

Kallelse!

SKPF/SPRF avd 220 höstmöte
2018-10-23

Plats: Å-center Färgaregatan 1,
Tid: 14.00
Vid mötet ska verksamhetsplan, budget, kostnadsersättningar samt medlemsavgiften för 2019 fastställas.


Preliminär plan träffar på Å-Center hösten 2018

Månadsträffar
20 aug hearing
13 sept månadsträff
11 okt höstträff
15 nov månadsträff
6 dec Julbord

Träffarna börjar kl 14.00 på
Å-Center om inte annat
anges i annons.
Läs mer i BODEN extra.
I en blå ruta finner Du
SPRF annonser om vår
verksamhet med aktuella tider
samt eventuellt ändrade datum.


Skivor till kaffe 2018


Kulturcafé

Anordnas under 2018 vid flera tillfällen.
Plats: Björken, Pelarsalen
Torsdagar 13.00 – 15.00
Datum:20 sept, 18 okt, 22 nov samt 13 dec
Kaffe med bröd serveras för 20 kr.
Välkommen!

Tag gärna med en vän!


Besöksverksamheten.
Kontaktpersoner finns hos Röda Korset på Drottninggatan 15.
Telefontiden är måndagar och tisdagar 10.00 — 11.00.
Telefon 0921-14470.


Fredagsmys med SKPF Avd 220 Boden.

Planering pågår för att under våren 2018 presentera tid och
plats i detalj här på hemsidan och i BODEN extra.


Skördefesten 24 - 26/8 2018


I år ska vi som vanligt baka mjukkakor under skördefesten. Till det behöver vi många medarbetare. Därför behöver vi din hjälp
med att göra deg, kavla, grädda, bära ut eller sälja.

Du kan välja mellan 3 skift varje dag från fredag till söndag.

Provbakning gör vi redan på torsdag 23/8.
Kontakta Ulla Röding 070-555 71 40

Välkommen!

Bilder från skördefesten 2018

Skördefesten 2017

24-26/8